stock#1
stock#2
stock#3
stock#4
stock#5
stock#6

ŻŁOBEK

Do żłobka przyjmujemy dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia i samodzielnie chodzą.

PRZEDSZKOLE

Do przedszkola przyjmujemy dzieci które ukończyły 2,5 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Do klas trójjęzycznych przyjmujemy dzieci urodzone w latach 2010, 2009, 2008 i 2007.

Do klas jednojęzycznych(francuskich) przyjmujemy dziec urodzone w latach 2008, 2007, 2006.