SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
IMG_1001
Na koniec każdego miesiąca nauczyciele dokonują oceny postępów dziecka zgodnie z przyjętym programem miesięcznym i jego celami edukacyjnymi . Ewaluacja dziecka wypełniona przez wszystkich trzech nauczycieli zawiera rzetelną informację o efektach nauki na podstawie obserwacji dziecka, jego obecności i uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.Ewaluacje dostępne są w naszym systemie przedszkolnym do 5 dnia każdego miesiąca.

Ewaluacja postępów dziecka