SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
IMG_1001

Program edukacyjny każdej grupy podzielony jest na 10 miesięcznych tematów projektowych, podczas których dzieci osiągają cele edukacyjne wyznaczone przez EYFS (Early Years Foundation Stage) .

PODSTAWA PROGRAMOWA ZAJĘĆ
Nasze programy są autorskim dziełem nauczycieli opracowanym na podstawie:

 • Specyfiki grupy z jaką pracują (wiek, zainteresowania, płeć, charakter dzieci)
 • Maksymalnych wymagań programowych dla danej grupy wiekowej obowiązujących w polskim, brytyjskim, amerykańskim, francuskim i fińskim systemie edukacyjnym
 • Praktyki nauczycielskiej wychowawców
 • Ustalonych celów rocznych dla grupy
 • Planowanych wydarzeń (obchodzone uroczystości, święta)
 • celi edukacyjnych określonych w EYFS (Early Years Foundation Stage)

Każdy miesięczny program jest dostępny w systemie przedszkolnym do stałego wglądu Rodziców do 5 dnia danego miesiąca.

Program jest realizowany równolegle przez wszystkich 3 nauczycieli i stanowi integralną całość z zaplanowanymi wydarzeniami i stałymi zajęciami dodatkowymi.

UROCZYSTOŚCI PRZYGOTOWANE PRZEZ DZIECI
Głównym celem zajęć dodatkowych jest wsparcie programu edukacyjnego.

W zależności od grupy dzieci wspólnie z nauczycielami przygotowują 4 otwarte uroczystości, na które zapraszają swoich bliskich:

 • Przedstawienie gwiazdkowe
 • Warsztat wiosenny
 • Dzień Rodziny
 • Zakończenie Roku Szkolnego w formie pikniku całej placówki
WYDARZENIA MIĘDZYKULTUROWE
Nauczyciele rozszerzają program edukacyjny o specjalne aktywności, których celem jest uatrakcyjnienie zajęć i poszerzenie wiedzy dzieci na temat kultur innych krajów. W przedszkolu obchodzimy m.in.:

 • Amerykańskie Święto Dziękczynienia
 • Hiszpańskie Święto Kolumba
 • Polskie Andrzejki
 • Indyjskie Święto Świateł
 • Brytyjskie Urodziny Królowej
 • Wizyta Mikołaja z prezentami w czasie Mikołajek
 • Odwiedziny Trzech Króli z podarkami w styczniu
STAŁE ZAJĘCIA DODATKOWE
W ciągu roku szkolnego (wrzesień- czerwiec) odbywają się w zależności od wieku dzieci

 • Logopedia- 1x w tygodniu, j. polski

W naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia logopedyczne grupowe (obowiązkowe dla wszystkich dzieci) oraz indywidualne (obowiązkowe dla dzieci z orzeczeniem). Głównym celem zajęć jest diagnoza i terapia wad wymowy u dzieci oraz zapobieganie ich powstawaniu

Dzieci od lat 3 co roku uczestniczą w badaniach przesiewowych, których celem jest wykrycie dysfunkcji językowej we wczesnym okresie tak by móc ją wyleczyć lub zapobiec jej postępowi.

 • Zajęcia rytmiczne- 1x w tygodniu, j. polski

Podczas zajęć dzieci uczą się polskich piosenek, kształtują poczucie rytmu, uczą się grać na prostych instrumentach, rozwijają muzykalność, rozwijają pamięć muzyczną i kształtują słuch muzyczny.

 • Taniec- 1x w tygodniu, j. angielski (grupy chińskie) i j. hiszpański

Zajęcia te pomagają dzieciom kształtować własną osobowość, rozwijać wyobraźnię i wrażliwość, doskonalić umiejętność współpracy z innymi dziećmi.

 • Zajęcia sportowe- 1x w tygodniu, j. polski

Celem zajęć jest skorygowanie wad postawy oraz kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

WYDARZENIA PROGRAMOWE
Miesięczny program edukacyjny jest również wspierany przez wydarzenia organizowane m.in. 1 x w miesiącu. Zaplanowane wydarzenia nawiązują do aktualnie realizowanych treści edukacyjnych. Przykładowe wydarzenia:

 • Wizyta teatrzyku
 • Wycieczka do teatr, muzeum
 • Zajęcia prowadzone przez zewnętrznego nauczyciela (np. budowanie z eko- klocków, koncert muzyczny)
 • Zajęcia ze zwierzętami
 • Spotkanie z policjantem
 • Wizyta w Remizie Strażackiej
 • I wiele innych
EYFS
OBSZARY PODSTAWOWE dla wszechstronnego rozwoju dziecka czyli :

 • rozwój osobowy, społeczny i emocjonalny
 • język i komunikacja
 • rozwój fizyczny

OBSZARY SZCZEGÓŁOWE to nabywanie umiejętności i wiedza pozwalające dzieciom na dobre funkcjonowanie w społeczeństwie:

 • umiejętność czytania i pisania
 • matematyka
 • zrozumienie świata
 • sztuka i jej tworzenie

Szczegółowe cele i zamierzenia realizowane są w każdym z trzech języków przez trzech nauczycieli prowadzących grupę.

Nauczyciele w treści programów uwzględniają wskazówki do pracy w domu- np. tytuły książek wartych przeczytania, tytuły piosenek.