stock#1
stock#2
stock#3
stock#4
stock#5
stock#6

Dzieci sześcioletnie opanowują i poszerzają podstawowe umiejętności językowe, czytanie, pisanie oraz liczenie. Rozwijają samodzielność, wzmacniają poczucie własnej wartości w bezpiecznych i sprzyjających nauce warunkach.
Szkoła realizuje program francuski, integrując równocześnie podstawę programową szkoły polskiej.
To dwukulturowe podejście pozwoli uczniom na kontynuację nauki zarówno w systemie szkoły polskiej jak i francuskiej.
Mając na względzie dwukulturowość naszych uczniów szkoła spełnia dwa podstawowe cele pedagogiczne :

 • Doskonałość nauczania
 • Równowaga, fizyczna, intelektualna i emocjonalna dziecka

Szkoła zapewnia uczniom:

 

 • bibliotekę
 • zajęcia sportowe w tym basen i łyzwy
 • zajęcia z j.polskiego jako ojczystego i obcego
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z muzyki
 • pomoc psychologa i logopedy

SZKOŁA PODSTAWOWA

Cykl II – podstawowy

 • Nauka czytania, pisania i języka francuskiego
 • Znajomość i rozumienie pojęcia liczby i zapisywanie liczb cyframi w systemie dziesiętnym
 • Proste obliczenia
 • Odkrywanie świata : kultura i sztuka, geografia, historia i nauka

Cykl III – rozszerzony, w którym wszystkie treści podstawowe są rozszerzane i pogłębiane

 • Uczeń wzbogaca swoją wiedzę i zdobywa umiejętności uczenia się