Szkoła Antoine de Saint –Exupéry jest placówką z rozszerzonym programem języka francuskiego i angielskiego, w której uczą się dzieci różnych narodowości, w wieku od 1 do 12 lat.
Naszą misją jest stworzenie każdemu dziecku jak najlepszych warunków sprzyjających rozwijaniu jego własnej osobowości, zainteresowań i zdolności w bezpiecznej atmosferze.
Priorytetowym celem naszej placówki jest przekazywanie wiedzy w odniesieniu do indywidualnego charakteru każdego dziecka….